Fyzioterapie

Metody

Rovnovážná a koordinační cvičení – pro pacienta se závratěmi, nebo jako preventivní opatření.
Habituační cvičení
Hlasová a dechová cvičení, edukace, reedukace
Klinika Versis není smluvním parterem zdravotních pojišťoven pro poskytování služeb fyzioterapie.

Lze využít poukazů Sodexo, Benefit plus, Edenred, FKSP

Ceník

Poradenství a edukace 60 minut 600 Kč
Vyšetření, kineziologický rozbor 60 minut 800 Kč
Kinezioterapeutická jednotka (techniky měkkých tkání, cvičení) 30 minut 400 Kč
Kinezioterapeutická jednotka (techniky měkkých tkání, cvičení) 60 minut 700 Kč
Hloubková oscilace 1 aplikace 300 Kč
Hloubková aplikace kúra 10 aplikací 2 500 Kč
Techniky měkkých tkání 30 minut 400 Kč
Hlasová terapie 60 minut 800 Kč
Vestibulární rehabilitace 60 minut 800 Kč
Administrativa 200 Kč
K fyzioterapii je nutné se předem objednat, a to telefonicky, emailem nebo osobně.
Rozsah jednotlivých intervencí je vždy specifický, a proto i cena může být individuální podle povahy onemocnění. Přesná cena je sdělena vždy před jednotlivými úkony na základě osobní konzultace a zvoleného optimálního postupu.

Detailnější informace o výkonech a cenách Vám bude poskytnuta u nás na našich pracovištích.

Personál Kliniky VERSIS dbá na vstřícný a individuální přístup k pacientovi a jeho potřebám a klade důraz na srozumitelnou komunikaci s pacientem.

Neváhejte nás kontaktovat…

Kontakt
Copyright © Versis