Fyzioterapie

Metody

Rovnovážná a koordinační cvičení – pro pacienta se závratěmi, nebo jako preventivní opatření.
Habituační cvičení
Hlasová a dechová cvičení, edukace, reedukace
Klinika Versis není smluvním parterem zdravotních pojišťoven pro poskytování služeb fyzioterapie.

Lze využít poukazů Sodexo, Benefit plus, Edenred, FKSP

Ceník

Vstupní vyšetření 45 minut 500 Kč
Kontrolní vyšetření 30 minut 300 Kč
Edukace 30 minut 300 Kč
Edukace 60 minut 500 Kč
Respirační, hlasová fyzioterapie 45 minut 500 Kč
Vestibulární rehabilitace 45 minut 500 Kč
Individuální cvičení funkční ženská sterilita 45 minut 500 Kč
Individuální cvičení v graviditě 45 minut 500 Kč
Kolektivní cvičení /za 1 osobu 60 minut 100 Kč
K fyzioterapii je nutné se předem objednat, a to telefonicky, emailem nebo osobně.
Rozsah jednotlivých intervencí je vždy specifický, a proto i cena může být individuální podle povahy onemocnění. Přesná cena je sdělena vždy před jednotlivými úkony na základě osobní konzultace a zvoleného optimálního postupu.

Detailnější informace o výkonech a cenách Vám bude poskytnuta u nás na našich pracovištích.

Personál Kliniky VERSIS dbá na vstřícný a individuální přístup k pacientovi a jeho potřebám a klade důraz na srozumitelnou komunikaci s pacientem.

Neváhejte nás kontaktovat…

Kontakt
Copyright © Versis