O nás

Zrod kliniky VERSIS je datován k přelomu let 2009 a 2010, kdy vzniklo Centrum pro poruchy sluchu a rovnováhy. Bylo to první nestátní zdravotnické zařízení, které poskytovalo na jednom místě vyšetření sluchu a rovnováhy nejmodernějšími vyšetřovacími metodami.

Jako jedno z mála pracovišť na světě bylo vybaveno všemi tehdy dostupnými přístroji firmy GN Otometrics k vyšetření sluchu a rovnováhy.

Vyšetřování funkce sluchového orgánu ve všech jeho částech bylo jednou z hlavních náplní pracoviště. Další náplní bylo stanovení místa poruchy rovnováhy a doporučení dalšího postupu.
Bylo a nadále je jediným privátním subjektem v České republice, které poskytuje komplexní vyšetření sluchově rovnovážných drah u pacientů s nedoslýchavostí, tinnitem nebo závratí.

Na pracovišti používáme moderní audiologické metody. Poruchy sluchu u dětí vyšetřujeme objektivními metodami, a to již od nejranějšího věku dítěte. Umíme stanovit stav sluchu u novorozenců, kojenců, batolat i předškolních dětí. Provádíme objektivní vyšetření sluchové dráhy.
Využíváme kromě běžných vyšetření tónovou audiometrií a tympanometrií také slovní audiometrii, vyšetření BERA, otoakustické emise, ASSR. Stanovujeme objektivně sluchový práh nejen u dětí, ale i u dospělých pro posudkové účely i v rámci soudně-znaleckých posudků.

Od roku 2019, kdy se v ČR začal provádět screening sluchu u 5-letých dětí, jsme se do něj zapojili.

S přibývajícím počtem pacientů s poruchou rovnováhy a tinnitem se stala čím dál aktuálnější otázka rozšíření služeb o fyzioterapii. Proto bylo pracoviště doplněno o další odbornost. Řadu let již poskytuje individuální, nadstandardní fyzioterapeutické služby.
Pro pacienty s poruchou řeči jsme zřídili poradnu logopeda-surdopeda.

Nově je u nás k dispozici i nutriční ambulance s poradnou nutričního terapeuta, protože úspěšná léčba řady onemocnění je závislá na vyvážené stravě.

Tým lékařů, fyzioterapeutů a zdravotníků Kliniky VERSIS nabízí svým klientům komplexní služby v diagnostice a léčbě poruch sluchu a rovnováhy. Tento tým je veden primářkou MUDr. Eva Mrázkovou, Ph.D. Pracovníci mají dlouholeté zkušenosti ve svých oborech jak v rámci České republiky, tak díky mnoha stážím a školením i v zahraničí.
Jsou členy tuzemských i mezinárodních odborných komor a společností. Jsou uznávanými odborníky v otoneurologii a fyzioterapii. Vyučují, jsou školiteli a podílí se na řešení výzkumných projektů Ostravské univerzity, Technické univerzity v Ostravě a Univerzity Palackého v Olomouci. Jsou autory a spoluautory monografií a článků v odborných časopisech. Díky jejich profesionalitě a znalostem se stala klinika VERSIS vyhledávaným pracovištěm nejen pacienty, ale i kolegy se kterými si na workshopech pořádaných klinikou vyměňují své zkušenosti a znalosti.
Klinika VERSIS vychází z nejnovějších poznatků světové vědy a medicíny a dbá na kontinuální proškolování personálu v nových trendech a technologiích. Cílem je poskytnout vysoce odborné a individuální služby s dostatkem informací a potřebné péče.

Neváhejte nás kontaktovat…

Kontakt
Copyright © Versis