Poradna Logopedie - Surdopedie

Zaměření

Pomoc u drobných vad řeči (např. špatné vyslovování jednotlivých hlásek), ale také u řečových poruch či nemluvnosti
omezené pohyblivosti v oblasti mluvidel
poruše na bázi postižení řečových mechanizmů
poruše na bázi postižení jazykového vývoje
poruše na bázi postižení vnímání (zejména zrakového, sluchového)
poruše na bázi postižení řečových funkcí a funkcí rozumového vnímání
mentálním postižení
psychiatrickém postižení
onemocnění centrální nervové soustavy
stavech po úrazech centrální nervové soustavy
Klinika Versis není smluvním parterem zdravotních pojišťoven pro poskytování služeb poradny logopedie - surdopedie.

Lze využít poukazů Sodexo, Benefit plus, Edenred, FKSP

Ceník

Edukace, korekce, stimulace v oblasti jazykové výchovy 30 minut 300 Kč
Do poradny je nutné se předem objednat, a to telefonicky, emailem nebo osobně.
Rozsah jednotlivých intervencí je vždy specifický, a proto i cena může být individuální podle povahy onemocnění. Přesná cena je sdělena vždy před jednotlivými úkony na základě osobní konzultace a zvoleného optimálního postupu.

Detailnější informace o výkonech a cenách Vám bude poskytnuta u nás na našich pracovištích.

Personál Kliniky VERSIS dbá na vstřícný a individuální přístup k pacientovi a jeho potřebám a klade důraz na srozumitelnou komunikaci s pacientem.

Neváhejte nás kontaktovat…

Kontakt
Copyright © Versis