Poradna Logopedie - Surdopedie

Zaměření

Pomoc u drobných vad řeči (např. špatné vyslovování jednotlivých hlásek), ale také u řečových poruch či nemluvnosti
omezené pohyblivosti v oblasti mluvidel
poruše na bázi postižení řečových mechanizmů
poruše na bázi postižení jazykového vývoje
poruše na bázi postižení vnímání (zejména zrakového, sluchového)
poruše na bázi postižení řečových funkcí a funkcí rozumového vnímání
mentálním postižení
psychiatrickém postižení
onemocnění centrální nervové soustavy
stavech po úrazech centrální nervové soustavy
Klinika Versis není smluvním parterem zdravotních pojišťoven pro poskytování služeb poradny logopedie - surdopedie.

Lze využít poukazů Sodexo, Benefit plus, Edenred, FKSP

Ceník od 1.1.2023

Vstupní logopedické vyšetření 60 minut 1000 Kč
Individuální logopedická terapie 60 minut 800 Kč
Individuální logopedická terapie 45 minut 600 Kč
Individuální logopedická terapie 30 minut 400 Kč
Logopedické vyšetření a potvrzení na přihlášku pro SŠ/VŠ 250 Kč
Vypracování logopedické zprávy pro lékaře/PPP/SPC/školu apod. 350 Kč
Logopedická depistáž v mateřské škole 150 Kč/1 dítě
Do poradny je nutné se předem objednat, a to telefonicky, emailem nebo osobně.
Rozsah jednotlivých intervencí je vždy specifický, a proto i cena může být individuální podle povahy onemocnění. Přesná cena je sdělena vždy před jednotlivými úkony na základě osobní konzultace a zvoleného optimálního postupu.

Detailnější informace o výkonech a cenách Vám bude poskytnuta u nás na našich pracovištích.

Personál Kliniky VERSIS dbá na vstřícný a individuální přístup k pacientovi a jeho potřebám a klade důraz na srozumitelnou komunikaci s pacientem.

Neváhejte nás kontaktovat…

Kontakt
Copyright © Versis